Ακυρώθηκε η αριθ. 125/2020 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 !!!

                                            


 

                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Γίνεται γνωστό στους πολίτες του Δήμου Ξηρομέρου ότι ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης με την αρίθμ. 224573/24-12-2020 απόφαση του έκανε αποδεκτή την ειδική διοικητική προσφυγή που έκαναν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μας Ερωτόκριτος Γαλούνης και Κωνσταντίνος Γεωργούλας. 

Κατά της αριθ. 125/2020 (ΑΔΑ: 65ΔΜΩΚΖ-ΗΤΓ) απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου που αφορούσε την αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020, και αναπέμπει εν μέρει στο Δήμο και στο δημοτικό συμβούλιο την παραπάνω απόφαση ως μη νομίμως ληφθείσα .

Η παράταξη μας δηλώνει ότι θα αγωνισθεί με όλες τις δυνάμεις  για την επιβολή της νομιμότητας στον Δήμο Ξηρομέρου.

        ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Σας επισυνάπτουμε τις αποφάσεις και την προσφυγή των δυο δημοτικών συμβούλων 

Απόφαση Αποκεντρωμένης διοίκησης που ακυρώνει την αναμόρφωση.


Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου.Το έγγραφο που ζητούνται στοιχεία για την προσφυγή που κατέθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ερωτόκριτος Γαλούνης και Κωνσταντίνος Γεωργούλας


Σχόλια