Προσληψεις ΟΣΥ: Ανακοινώθηκαν προσωρινά αποτελέσματα για 367 θέσειςΔημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ Α.Ε οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων της Προκήρυξης 1/2020, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 367 θέσεων προσωπικού ΔΕ οδηγοί λεωφορείων και 56 θέσεων ΔΕ τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλον ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών στο ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία αρχίζει από σήμερα Πέμπτη 10/12 έως και Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου.

 Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Σχόλια