ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΊΡΟΥ

 


Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων, εντάχθηκε το έργο «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Παλαίρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Με την εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης  προκειμένου να αποχετευτούν οι εκτάσεις, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο αρχικό έργο της αποχέτευσης. Το συμπληρωματικό δίκτυο έχει συνολικό μήκος 3.075 μέτρα και θα διέλθει μέσα από υφιστάμενους δρόμους.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 717.650 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και η ημερομηνία περάτωσής του είναι η 29/12/2023.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, δεδομένου ότι αφορά τμήματα εκτός οικισμού που δεν έχουν αποχέτευση, αλλά και επεκτάσεις σε περιοχές με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη.ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

   

Σχόλια