Δήμος Ξηρομέρου : Διοικητικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης ( έχουν σταλεί οι σχετικές οδηγίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στις 19 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 18:30 μ.μ, σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” (ΦΕΚ Α’55) και με τις αριθμ.πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων :


Κ                                    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


  1. Δωρεάν Παραχώρηση χρήσης αίθουσας κοινοτικού καταστήματος Χρυσοβίτσας για την Δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου. (Εισηγητής: Κος Πολύζος Βασίλειος)

  2. Ψήφιση νέου τροποποιημένου κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Ξηρομέρου. (Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Κος Γερόλυμος Σωτήριος)

  3. Αναμόρφωση Π/Υ οικ.έτους 2020.(Εισηγητής : Δήμαρχος Κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης)

  4. Συμμετοχή του Δήμου Ξηρομέρου στο Πανελλήνιο συντονισμό Ο.Τ.Α α&β βαθμού για την ματαίωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τις Ιχθυοκαλλιέργειες. (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης)

  5. Καθορισμός αμοιβής για παροχή υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης για την Π.Ο.Α.Υ Εχινάδων & Ακτών Αιτ/νιας.(Εισηγητής : Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης)


                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


1. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

2. ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5. ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

6. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

6. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7. ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

8. ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

9. ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

10. ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

11. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ - ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

12.ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

14. ΓΑΖΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

15. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

16. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

17. ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ

18. ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

19.ΡΕΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

20. ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

21. ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΖΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23.ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

24.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

25.ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

26.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


-------------------------------------------------------


Κοιν.


ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Σχόλια