Ποιες θέσεις εγκρίθηκαν για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων Το υπουργείο Εσωτερικών ανάρτησε χθες τον σχετικό πίνακα για όλη τη χώρα. Οι θέσεις ανά υπουργείο, ΟΤΑ και Ανεξάρτητες Αρχές. Από τις 12.221 συνολικά, οι 11.228 αφορούν μετατάξεις και οι 993 αποσπάσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία του α΄ σταδίου του κύκλου κινητικότητας έτους 2020 για τον δημόσιο τομέα, αναφορικά με τις μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού.

Ήδη, η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτημάτων που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και χθες το υπουργείο Εσωτερικών ανάρτησε στην εφαρμογή apografi.gov.gr τις εγκεκριμένες θέσεις. Στον συγκεκριμένο κύκλο κινητικότητας, οι φορείς των οποίων οι αιτούμενες θέσεις εγκρίθηκαν ανέρχονται σε 568 και το αντίστοιχο σύνολο θέσεων σε 12.221, με το 10% αυτών (993 θέσεις) να αφορά αποσπάσεις και το 90% (11.228 θέσεις) μετατάξεις. Από τις θέσεις που ζητήθηκαν από τους φορείς, εγκρίθηκε περίπου το 90%, καθώς απορρίφθηκαν τα αιτήματα τα οποία δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Οι περισσότερες θέσεις προς πλήρωση με μετάταξη ή απόσπαση αφορούν σε ένα ισοδύναμο ποσοστό στα Υπουργεία (κεντρικές υπηρεσίες και εποπτευόμενοι φορείς) και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ α΄ και β΄ και τα νομικά πρόσωπα). Ως προς τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους, σημαντικός αριθμός θέσεων (άνω του 50%) προβλέπεται στα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών και σε φορείς αυτών.

Στους Δήμους αφορά το 33% των συνολικά εγκεκριμένων θέσεων και στις Περιφέρειες το 10%, ενώ προβλέπεται και ένας σημαντικός αριθμός θέσεων προς πλήρωση στις Ανεξάρτητες Αρχές. Από εδώ και πέρα, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στους φορείς υποδοχής και ύστερα από αξιολόγησής τους από τα αρμόδια όργανα, θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι για την προκηρυσσόμενη θέση.

Η κινητικότητα, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, πλέον συνδέεται με άμεσο τρόπο με τις διαδικασίες πρόσληψης, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου διαδικασιών στελέχωσης άρρηκτα συνδεδεμένων μεταξύ τους, που εξυπηρετεί, συνδυαστικά, τις ανάγκες του δημοσίου και των υπαλλήλων και διασφαλίζει τη συνέχεια και τη συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με τη διαδικασία της κινητικότητας των υπαλλήλων ενισχύεται η στελέχωση των υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης αλλά ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να αξιοποιήσουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, ενισχύοντας την εργασιακή τους εμπειρία.

Αναλυτικά, οι θέσεις που αναρτήθηκαν προς πλήρωση για αποσπάσεις και μετατάξεις έχουν ως ακολούθως:Σχόλια