Οδηγία για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης.

 

epidoma genisis
 
Ημερομηνία 2.12.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4756/26-11-2020 (ΦΕΚ 235Α), οι δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης, οι οποίοι απώλεσαν μέχρι και 26-11-2020 την τρίμηνη προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγησή του μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η υποβολή αυτής της νέας αίτησης θα θεωρείται εμπρόθεσμη.
Να σας επισημάνουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν για πολίτες που απώλεσαν την τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ έως την ημερομηνία έκδοσης του νόμου, δηλαδή έως και στις 26 Νοεμβρίου 2020.
Επομένως, μόνον έως 31 Δεκεμβρίου 2020, ήδη νομιμοποιείστε να υποβάλετε ή να ολοκληρώνετε και να οριστικοποιείτε τις εκπρόθεσμες μέχρι την 26-11-2020 αιτήσεις.

Σχόλια