ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ.ΝΙΚΟΥ ΖΩΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ "ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ"..

 


"Σας κάνω γνωστή την Επιστολή-Δήλωση που μόλις απέστειλα προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου.

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.,
Αγαπητοί Συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Καταθέτω Δήλωση Ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη “Αναζωογόνηση Ξηρομέρου” για Προσωπικούς λόγους και παραμένω στο Δημοτικό Συμβούλιο ως Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος."

Σχόλια