ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: 21 απευθείας αναθέσεις εκτός ημερησίας διάταξης παραμονή πρωτοχρονιάς...

                 


  Την 24/12/2020 εστάλη προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου πρόσκληση με Α.Π.11847/24-12-2020 για τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την 31/12/2020 και ώρα 11:00. Όπως προκύπτει από την πρόσκληση τα θέματα προς συζήτηση ήταν μόνο δύο.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής την 31-12-2020 εκτός ημερησίας διάταξης και με απών όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης που συμμετέχουν στην επιτροπή αποφασίστηκαν 21 απευθείας αναθέσεις εκτιμώμενου ύψους 150.000 ευρώ με αύξων αριθμό απόφασης 201-221/2020 .
Απορίας άξιο , που χρίζει πλήρους ενημέρωσης είναι γιατί η Δημοτική Αρχή επέλεξε η εν λόγο 21 αποφάσεις για απευθείας αναθέσεις με τη διαδικασία του κατεπείγοντος να μην συμπεριλαμβάνονται ως θέματα στην Πρόσκληση της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής ; αφού αφορούν εμφανώς προγενέστερα πεπραγμένα της προσκλησης..
Η αντιπολίτευση και δεν αναφερόμαστε στους παλαμακιστές και ανώνυμους σχολιογράφους στα κοινωνικά δίκτυα ,άλλα τη θεσμική μείζονα αντιπολίτευση εμφανώς παντελώς ανύπαρκτη και υπό το βάρος των προγενέστερων πεπραγμένων της, με ενοχικό σύνδρομο αντιπολιτεύεται κοιμώμενη ή κρυπτόμενη...
ΒΕΛΟΥΤΣΑ

Σχόλια