ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: 21 "ανακοινοποιήσεις εις το ορθόν" των απευθείας αναθέσεων που ελήφθησαν εκτός ημερησιας διαταξης την παραμονή πρωτοχρονιάς...

 


ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: 21 "ανακοινοποιήσεις εις το ορθόν" των απευθείας αναθέσεων που ελήφθησαν εκτός ημερησιας διαταξης την παραμονή πρωτοχρονιάς...


Την 24/12/2020 εστάλη προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου πρόσκληση με Α.Π.11847/24-12-2020 για τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την 31/12/2020 ..

 Όπως προκύπτει από την πρόσκληση τα θέματα προς συζήτηση ήταν μόνο  δύο.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής την 31-12-2020 εκτός ημερησίας διάταξης και με απών όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης  που συμμετέχουν στην επιτροπή αποφασίστηκαν 21 απευθείας αναθέσεις εκτιμώμενου ύψους 150.000 ευρώ με αύξων αριθμό απόφασης 201-221/2020 .

Στη συνέχεια αναρτηθηκαν  στο σύνολο τους στη Διαύγεια.


Η αναγκαιότητα όμως πλήρους και επαρκούς τεκμηριωσης   απο τη  Δημοτική Αρχή γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος ακύρωσης τους, καθώς :


Α. Η καθε απευθείας αναθεση  δεν συζητήθηκε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής οπως η νομοθεσία ρητά  ορίζει 


Β γιατί ακολούθησε τη διαδικασία του κατεπείγοντος για κάθε μία απο τις απευθείας  αναθέσεις


Γ.γιατι δεν συμπεριλαμβάνονται ως θέματα στην Πρόσκληση  της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής  αφού αφορούσαν  εμφανώς μακράν προγενέστερα πεπραγμένα της προσκλησης.


Υποχρέωσε την δημοτικη Αρχή στην ακύρωση των εν 21  λόγω αποφάσεων  απευθείας αναθέσεων και στην εκδοση  21 νεων νέων ως   "επαναληψη στο ορθό" 


Θα θυμίσουμε ότι  ανακοινοποίηση στο ορθό ενός εγγράφου  γίνεται  για  διοικητικό ,  ορθογραφικό ή συντακτικό λάθος..


Ισως η δημοσίευση του ηχογραφημένου τμήματος της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής θα λύσει την απορία τι πραγματικά συνέβη..

Σχόλια