Αλέξης Φραίμης: «Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος που γίνεται στις 22/01/2021, επιβάλλεται να ακούσουν...»

 


Πηγή: Σελίδα Facebook
Δικηγόρου Αλέξη Φραίμη.

Οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος που γίνεται στις 22/01/2021, επιβάλλεται να ακούσουν και κατανοήσουν πολύ καλά τα όσα ουσιαστικά και νομικά επιχειρήματα θα εκθέσουν οι ομιλητές της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ και οι εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, παραμερίζοντας παραπειστικές εισηγήσεις και παρεμβάσεις εχόντων συμφερόντων.
Τα όσα θα αναπτυχθούν, σε συνδυασμό με όσα στοιχεία ήδη έχουν προσκομισθεί από την επιτροπή, οδηγούν (σαφέστατα) σε τροποποίηση του θέματος όπως αυτό εισάγεται, σε απόφαση ανάκλησης της υπαρχούσης θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και σε λήψη τελικής αρνητικής γνωμοδότησης για την Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, έναυσμα δε για επαναφορά του όλου θέματος υπό το πρίσμα νέων δεδομένων και αντικειμενικής προσέγγισης.

Σχόλια