Υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας - ΦΑΣΗ ΙΙ» προϋπολογισμού 500.000,00 € (με ΦΠΑ)

 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΥπογράφτηκε η σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας - ΦΑΣΗ ΙΙ» προϋπολογισμού 500.000,00 € (με ΦΠΑ)


Η μελέτη έχει στόχο την αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με τη δημιουργία νέων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, την αναβάθμιση της ποιότητας του τρόπου ζωής των κατοίκων.

Η διαμόρφωση αυτή θα λειτουργήσει επικουρικά στην ανάδειξη του ιστορικού κέντρου και του παραλιακού μετώπου της πόλης της Βόνιτσας.

Η διαμόρφωση στοχεύει στο να αποτρέψει τη χρήση του αυτοκινήτου και να βάλει μια τάξη στην έως τώρα άναρχη κατάσταση με τη στάθμευση κατά μήκος των αξόνων των οδών και από τις δυο πλευρές τους, με αποτέλεσμα πολύ σημαντικά συγκοινωνιακά προβλήματα.

Η σημερινή ανομοιομορφία στον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του εξίσου σημαντικού τμήματος της πόλης (διαφορετικά υλικά διαμόρφωσης δαπεδόστρωσης, φωτιστικά, κτλ) δεν βοηθούν στη δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας που θα απέδιδε στη Βόνιτσα έναν ιδιαίτερο, ξεχωριστό χαρακτήρα στα μάτια των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.


ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Σχόλια