ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αστακός, 25.01.2021

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 629

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Προς: Τα τακτικά Μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης ( έχουν σταλεί οι σχετικές οδηγίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στις 30 Ιανουαρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 20:00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α ́, 11-3-2020 και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020,σχετ. η υπ’ αριθμ. 426/2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020 για λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Ορισμός υπολόγου της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Δ.Κ.ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΧΘ:0+000 ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΕΩΣ ΧΘ:3+880

ΑΥΛΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)». Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κος Ιωάννης

Τριανταφυλλάκης.

2.Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου ΙΔΟΧ ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών

Σχολικών μονάδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Σωτήρης Γερόλυμος.

3. Τροποποίηση-Διόρθωση της 106/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ξηρομέρου και την σύσταση

οργανικών θέσεων.Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Σωτήρης Γερόλυμος.

4. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας

Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του

Δήμου Ξηρομέρου με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ». Εισηγητής ο

Αντιδήμαρχος κος Κων/νος Μπαμπούρης.

5. Περί αναγκαιότητας κατασκευής του διαγώνιου οδικού άξονα « ΛΑΜΙΑ-ΙΤΕΑ-

ΑΝΤΙΡΡΙΟ».Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κος Ιωάννης

Τριανταφυλλάκης.

6. Αποδοχή της εκ νέου παράτασης της δωρεάν παραχώρησης προς χρήση

απορριμματοφόρου οχήματος , από τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτας. Εισηγητής ο

Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Παληογιάννης.

7. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση της Επιτροπής χαρακτηρισμού

πολυσύχναστων παραλιών , από το Λιμεναρχείο Λευκάδας για το έτος

2021.Εισηγητής ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κος Απόστολος Ντίνος.

8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξηρομέρου για την συγκρότηση της

Επιτροπής Θ.Μ.Α. από το Λιμεναρχείο Λευκάδας για το έτος 2021.Εισηγητής ο

Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κος Απόστολος Ντίνος.

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξηρομέρου για την συγκρότηση της

επιτροπής Ανέλκυνσης – Απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης Ναυαγίων πλοίων ,από το Λιμεναρχείο Λευκάδας για το έτος 2021.Εισηγητής ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κος Απόστολος Ντίνος.-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

Σχόλια