Πανεπιστήμιο Πατρών: Να αποσυρθεί η διάταξη για τη φύλαξη των Πανεπιστημίων

Αντίθετη με κάθε επισημότητα είναι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών με τη διάταξη του νέου νομοσχεδίου για την Παιδεία που αφορά στην φύλαξη των Πανεπιστημίου.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών παράλληλα εξέφρασε την διαφωνία της με την νομοθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας της δυνατότητας εγγραφής αποφοίτων Κολεγίων από τα επιμελητήρια (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας -Τ.Ε.Ε., Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Ο.Ε.Ε) και μάλιστα χωρίς εξετάσεις όπως συμβαίνει με τους αποφοίτους των ελληνικών ΑΕΙ, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του Μηχανικού, Γεωτεχνικού και Οικονομολόγου στην Ελλάδα.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Συγκλήτου αναφέρουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σχετικά με το θέμα και πρόβλημα με τη φύλαξη και την προστασία των Πανεπιστημίων, αναμφίβολα κάθε Πανεπιστήμιο έχει ιδιαιτερότητες, δυσκολίες και προβλήματα, αναφορικά με το χειρισμό αυτής της κατάστασης. Σήμερα χρειάζεται Υπηρεσία Προστασίας και Φύλαξης των Πανεπιστημίων χωρίς προανακριτικές αρμοδιότητες, η οποία θα ανήκει στη δικαιοδοσία της Συγκλήτου ή του Πρύτανη.

Αυτή η Υπηρεσία πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και να μπορεί να αποτρέπει παρεμβατικές ενέργειες.

Μέσα, όπως ελεγχόμενη πρόσβαση, κάρτες εισόδου κλπ δεν θα προσφέρουν πολλά πράγματα και θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο θόρυβο. Επίσης, η αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών όταν δεν εφαρμόζονται δεν έχει κανένα νόημα.

Δεν χρειάζεται η παρουσία της Αστυνομίας εντός των Πανεπιστημίων και αυτό γιατί με βάση την κουλτούρα που υπάρχει σήμερα δεν θα βοηθούσε σε τίποτα και μάλλον θα όξυνε τα προβλήματα.

 Με βάση τα παραπάνω, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ΄αριθ. 181/14.1.2021 συνεδρίασή της, καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει την σχετική διάταξη.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ΄αριθ. 181/14.1.2021 συνεδρίασή της, εκφράζει την διαφωνία της με την νομοθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας της δυνατότητας εγγραφής αποφοίτων Κολεγίων από τα επιμελητήρια (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας -Τ.Ε.Ε., Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Ο.Ε.Ε) και μάλιστα χωρίς εξετάσεις όπως συμβαίνει με τους αποφοίτους των ελληνικών ΑΕΙ, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του Μηχανικού, Γεωτεχνικού και Οικονομολόγου στην Ελλάδα.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα τόσο για την επιλεκτική ευαισθησία της Ελληνικής Πολιτείας ως προς την εναρμόνιση με τις Κοινοτικές Οδηγίες, όσο και για την υποβάθμιση του επιστημονικού κύρους των Μηχανικών, Γεωτεχνικών και Οικονομολόγων και την υποτίμηση των τίτλων σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και μάλιστα αιφνιδιαστικά χωρίς προηγούμενη διαβούλευση. Δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε τη δημόσια, δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ενιαίο αδιάσπαστο πενταετές δίπλωμα μηχανικού και γεωπόνου και τις διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές του κλάδου που απαιτούν σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου για την απονομή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποσύρει την εν λόγω διάταξη και δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με τα Επιμελητήρια (Τ.Ε.Ε., ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Ο.Ε.Ε) σε όλες τις ενέργειες που θα αναλάβουν για να μην προχωρήσει η εγγραφή των αποφοίτων Κολλεγίων στα επιμελητήρια μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Σχόλια