ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ; Το καλοκαίρι του 2020 έγινε από το Δήμο Ξηρομέρου ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια απορριμματοφόρου .

Στο διαγωνισμό αυτό υπήρξε σύμφωνα με πληροφορίες προσωρινός μειοδότης.
Έκτοτε το θέμα δεν προχώρησε διαδικαστικά προκειμένου να έχουμε οριστικό μειοδότη ή να επαναληφθεί ή ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
Αβίαστα προκύπτουν δυο ερωτήματα προς αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές του Δήμου:
1.για ποιους λόγους η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί παρά την έλευση τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος ;
2. Σχετίζονται οι καθυστερήσεις αυτές με την "προσφορά ενός απορριμματοφόρου" που έκαναν οι εταιρίες Ιχθυοκαλλιέργειας και εκκρεμεί αποφαση αποδοχής ή όχι απο το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου..
ΒΕΛΟΥΤΣΑ

Σχόλια