Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας ''Αρχιπέλαγος'', επιστημονικός σύμβουλος Επιτροπής Αγώνα και Δήμου Ξηρομέρου: «Υπερεντατική vs βιώσιμη ιχθυοκαλλιέργεια».

 

Διαφάνεια 1.

Μία πολύ απλή παρουσίαση 15 διαφανειών δημιούργησε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας ''Αρχιπέλαγος'', το οποίο εκτελεί χρέη επιστημονικού συμβούλου για λογαριασμό της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Ατ/νίας και του Δήμου Ξηρομέρου.
Θέμα της παρουσίασης: «Υπερεντατική vs βιώσιμη ιχθυοκαλλιέργεια», η οποία παρουσιάζει κάποια επιστημονικά δεδομένα, από ανοικτές ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων για την περιοχή Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.
Παρουσιάζονται επίσης: Το λανθασμένο μοντέλο της υπερεντατικής ιχθυοκαλλιέργειας σε σχέση με το ορθό της βιώσιμης, με αναφορά στο καλό παράδειγμα της Κύπρου, οι επιπτώσεις στα λιβάδια Ποσειδωνίας στα οποία με βάση την νομοθεσία απαγορεύεται η εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών, οι ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο οικοσύστημα των Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

http://mytikaspress.blogspot.com

* Τα επιστημονικά δεδομένα, προέρχονται από ανοικτές ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων.

Διαφάνεια 2.
Διαφάνεια 3.
Διαφάνεια 4.
Διαφάνεια 5.
Διαφάνεια 6.
Διαφάνεια 7.
Διαφάνεια 8.

Διαφάνεια 9.
Διαφάνεια 10.
Διαφάνεια 11.
Διαφάνεια 12.
Διαφάνεια 13.
Διαφάνεια 14.
Διαφάνεια 15.

Σχόλια