Συνεδριάζει αύριο Κυριακή 7/2/2021 και ώρα 8:30μμ η Δημοτική ομάδα "Δύναμη Ελπίδας ανατροπή τώρα"

 


Συνεδριάζει αύριο Κυριακή 7/2/2021 και ώρα 8:30μμ η Δημοτική ομάδα "Δύναμη Ελπίδας ανατροπή τώρα" ενόψει των πολλών κρίσιμων θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ο δήμος, κυρίως όμως για το θέμα της ΠΟΑΥ .

Αφενός για να διασφαλιστεί η συνοχή της δημοτικής ομάδας μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα δημοσίων διαφωνιών στην στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί από το δήμο έναντι των εταιρειών ιχθυοκαλιεργειας
.Αφετέρου για την εξάλειψη των πολλαπλών διαρροών των εκφρασμενων προσωπικών θέσεων στις συσκέψεις που έχουν λάβει πλέον μορφή χιονοστιβάδας
Ζητούμενο είναι επίσης η από κοινού χάραξη πολιτικής για τα τεκταινόμενα στο δήμο καθώς ο Δήμαρχος καλείται να υπερκεράσει για άλλη μια φορά τις χαώδεις διαφορές αντιλήψεων των στελεχών της Δημοτικής του Ομάδας κυρίως εξαιτίας των διαφορετικών πολιτικών αφετηριων τους
Κοινό μυστικό για τους δημότες είναι οι συχνές ξεχωρες μαζώξεις των στελεχών του με κοινό γνώρισμα την πολιτική τους διαδρομή
Το βέβαιο είναι ότι ο δήμαρχος υπερψηφίστηκε πολύ πρόσφατα από την συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών...
ΒΕΛΟΥΤΣΑ

Σχόλια