ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ χθες και σήμερα.. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ χθες και σήμερα..

μέρος α΄: το Χθες...

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ιδρύθηκε στις 14-11-1947 και εγκρίθηκε νόμιμα στις 22-1-1948 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας. Έδρα της Ένωσης ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου  , όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκηση της.

Συμμετείχαν αποκλειστικά πρωτοβάθμιοι 24 αγροτικοί συνεταιρισμοί του Ξηρομέρου με συνολικά  3412 φυσικά μέλη και με αριθμό μερίδων 46. 

Α.Α   Πρωτ. Αγροτ.Συνετ. Αριθμός Συν.μερίδων  Αξία μερίδων

1           Α.Σ ΜΑΧΑΙΡΑΣ                               2               3.000,00                        

2             Α.Σ. ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ                       2               3.000,00                     

3            Α.Σ. ΑΕΤΟΥ                                    3               4.500,00                    

4           Α.Σ. ΑΣΤΑΚΟΥ                                 3               4.500,00                      

5           Α.Σ ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ                          1               1.500,00                          

6         Α.Σ. Β ΆΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ                  3                4.500,00                     

7         Α.Σ. ΑΆΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ                    4              6.000,00                         

8         Α.Σ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ                         5             7.500,00                            

9         Α.Σ. ΒΛΙΖΙΑΝΩΝ                                 3             4.500,00                           

10      Α.Σ. ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ                               3            4.500,00                             

11     Α.Σ. Α’ΦΥΤΕΙΩΝ                                     1            1.500,00                              

12      Α.Σ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ                                3            4.500,00                             

13    ΓΑΛ /ΚΟΣ Σ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ                     1              1.500,00                               

14    Α.Σ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ                                 1            1.500,00                                 

15     Α.Σ. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΥΤ.                         1            1.500,00                              

16     Α.Σ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ                                 1            1.500,00                               

17      Α.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ                                1            1.500,00                                

18       Α.Σ. ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ                                  1            1.500,00                                 

19     Α.Σ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ                     2             3.000,00                                

20       Κ.Σ.Ε.Ε. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                           1             1.500,00                                  

21     ΔΑΣΙΚΟΣ Σ. ΦΥΤΕΙΩΝ                            1             1.500,00                                    

22  ΚΤΗΝ.ΣΥΝ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ                   1            1.500,00                    

23ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ           1           1.500,00                       

24ΚΤΗΝ. ΣΥΝ/ΜΟΣ    ΑΣΤΑΚΟΥ                        1          1.500,00                                        


 Η Ένωση ανέπτυσσε  ένα πλήθος δραστηριοτήτων: SUPER MARKET, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, Ο.Π.Α.Κ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ- ΑΚΙΝΗΤΩΝ, κλπ

Τα χρέη της Ένωσης σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη παραγωγικής δραστηριότητας και κακοδιαχείρισης την οδήγησαν  σε διάλυση.

 Οι αγρότες μέλη της εγκαταλείφθηκαν  και τα περιουσιακά της στοιχεία που είχαν αποκτηθεί με χρήματα των αγροτών είτε παραχωρήθηκαν είτε ξεπουλήθηκαν .

Εν τέλει οδηγήθηκε στη λύση ενός «μεγάλου»  πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού..

Η σιωπή και ωχαδερφισμός που κυριεύει το μεγαλύτερο μέρος τις τοπικής κοινωνίας, κακό κάνουν μόνο στην ίδια την κοινωνία και στο μέλλον της παρά σ ’αυτούς που εξουσιάζουν την τοπική  κοινωνία. 

Παιδιά ανέργους θα βρεις σε όλες τις οικογένειες της περιοχής μας, αλλά όχι στις οικογένειες των εξουσιαστών της.

 Οι απαράδεκτοι αγροτο- συνδικαλιστές πρέπει να πάνε στα σπίτια τους… λίαν επιεικώς. 

Η περιοχή έχει μεγάλες δυνατότητες και ας μη περιμένουμε να μας τις αξιοποιήσουν κάποιοι άλλοι για λογαριασμό μας..

Βελούτσα


Σχόλια