ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΗΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

 


ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΗΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Μετά το Τουριστικό Αγκυροβόλιο Βόνιτσας τρία νέα έργα του Δήμου μας εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Πρόκειται για τα έργα:

  1. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ»

  2. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ»

  3. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ»

Τα παραπάνω έργα εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2021 με τις υπ.αριθμ. 16400 και 16388/08-02-2021 αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και ήταν αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας Δήμου και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τόσο σε αυτοδιοικητικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Το έργο «Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου Παλαίρου» έχει συνολικό προϋπολογισμό 600.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει:

  • Γήπεδο ποδοσφαίρου 7x7

Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου του εν λόγω γηπέδου θα είναι 57,00 m x 33,00 m, ενώ περιμετρικά του θα υπάρχει λωρίδα ασφαλείας πλάτους 3,00 m. Οπότε συνολικά οι διαστάσεις του εν λόγω γηπέδου θα είναι 63,00 m x 39,00 m.

  • Γήπεδο Μπάσκετ

Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου του εν λόγω γηπέδου θα είναι 28,00 m x 15,00 m, ενώ περιμετρικά του θα υπάρχει λωρίδα ασφαλείας πλάτους 3,00 m. Οπότε συνολικά οι διαστάσεις του εν λόγω γηπέδου θα είναι 34,00 m x 21,00 m.

  • Γήπεδο Βόλεϋ

Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου του εν λόγω γηπέδου θα είναι 18,00 m x 9,00 m, ενώ το πλάτος των λωρίδων ασφαλείας είναι 5,00 m για τις πλάγιες γραμμές και 8,00 m για τις οπίσθιες γραμμές του γηπέδου. Οπότε συνολικά οι διαστάσεις του εν λόγω γηπέδου θα είναι 34,00 m x 19,00 m.

  • Γήπεδο Τένις

Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου του εν λόγω γηπέδου θα είναι 24,00 m x 11,00 m, ενώ το πλάτος των λωρίδων ασφαλείας είναι 3,75 m για τις πλάγιες γραμμές και 6,50 m για τις οπίσθιες γραμμές του γηπέδου. Οπότε συνολικά οι διαστάσεις του εν λόγω γηπέδου θα είναι 37,00 m x 18,50 m.

Το έργο «Περίφραξη Γηπέδου Ποδοσφαίρου Βόνιτσας» έχει συνολικό προϋπολογισμό 70.000,00 ευρώ και προβλέπει την κατασκευή περίφραξης ελεύθερου ύψους 1,70 μέτρα βιομηχανικού τύπου από προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα με γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Και το έργο «Αντικατάσταση Τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού Παλαίρου» προϋπολογισμού 74.300,00 ευρώ προβλέπει την αντικατάσταση τμήματος δικτύου αποχέτευσης που αποτελείται από καταθλιπτικό αγωγό διατομής Φ 125 βρισκόμενο στο παραλιακό τμήμα του οικισμού της Παλαίρου στη θέση «Όχθια». Στο τμήμα αυτό συνολικού μήκους 1.200 μέτρων δημιουργούνται συνεχείς βλάβες, οι οποίες οφείλονται στη κακή κατασκευή και σε αστοχίας υλικού.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένουμε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2021 τριών ακόμη νέων έργων.

Συνεχίζουμε, προχωράμε μπροστά, αλλάζουμε τον τόπο μας με μέθοδο, σχέδιο και αποτελέσματα.

ΒΟΝΙΤΣΑ 10-02-2021

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σχόλια