Προσκλήσεις για τακτική και ειδική δια περιφοράς συνεδριάσεων Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου την Τρίτη 16 Μαρτίου.

 


ntinos apostolis
 
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις 16 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ και ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση αντίστοιχα, του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου, που θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου μας στον Αστακό, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
 
Επισυνάπτονται οι προσκλήσεις:
 

Σχόλια