Γυμναστήριο Παπαδάτου... Ανήμερα 25 Μαρτίου...

 


Γυμναστήριο Παπαδάτου...

Ανήμερα 25 Μαρτίου...


"Όταν ξάφνου σε χαϊδεύει

τ' αγεράκι τ' αλαφρό,

μοιάζεις κύμα, που σαλεύει

με χιονόλευκον αφρό..."

Ι . Πολέμης.

Βελούτσα 
Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου