τὰ σῦκα σῦκα, τὴν σκάφην δὲ σκάφην ὀνομάσων..

 


τὰ σῦκα σῦκα, τὴν σκάφην δὲ σκάφην ὀνομάσων..

Εν μέσω Σαρακοστής διαβάσαμε στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ανακοίνωση του Πρόεδρου της ΤΚ Χρυσοβιτσας που αφορούσε ανάρτηση στην ΒΕΛΟΥΤΣΑ για την πάγια προκαταβολή των Τ.Κ.

Και λόγω Σαρακοστής ,  μας  θύμισε και μεταφέρουμε μια αναφορά στη μεγάλη περίοδο νηστείας, όπως την έχει δημοσιεύσει στο ιστολόγιό του, ο γνωστός και διακεκριμένος συγγραφέας και λογοτέχνης, Νίκος Σαραντάκος.

Ο μύθος λέει ότι οι καλόγεροι του Μεσαίωνα για να αντεπεξέλθουν στις στερήσεις της Σαρακοστής βάφτιζαν το κρέας , ψάρι και έτρωγαν με ήσυχη συνείδηση

Είναι δικαίωμα του οποιουδήποτε να αποδέχεται ότι το κρέας είναι ψάρι ανάλογα με το ποιος καλόγερος το βαφτίζει.

 Αλλά είναι και δικό μας δικαίωμα ,και υποχρέωσή μας, να επιμένουμε ότι το κρέας είναι κρέας, ακόμα κι αν το βαφτίζουν «ψάρι», Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος  ΤΚ,  ο Πάπας και  ο Βούδας μαζί.

1.Ως γνωστό λοιπόν η ΤΚ Χρυσοβιτσας έχει μονοπρόσωπο όργανο Διοίκησης ,τον Πρόεδρο της ΤΚ, χωρίς να έχει Τοπικό Συμβούλιο γιατί ο μόνιμος πληθυσμός της είναι μικρότερος  των 300  κατοίκων. (όργανα Διοίκησης Κοινοτήτων ΑΕ88/ΑΠ59846/21-8-2019).

Η υπουργική απόφαση Υ.Α. 62038/5-9-2019 ρυθμίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Τ.Κ. όπου προβλέπει ρητά το ύψος της πάγιας προκαταβολής  είναι ανάλογο του μόνιμου πληθυσμού της και ειδικότερα για κοινότητες με μονοπρόσωπο όργανο Διοίκησης έως 300 μόνιμους κατοίκους το ποσό των 1000 ευρώ. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ξηρομέρου  σε σχετική του ενημέρωση23/9/2020 «Οδηγίες διαχείρισης πάγιας προκαταβολής Δήμου Ξηρομέρου»  αναφέρει  ότι βάσει της εν  λόγο  υπουργικής  απόφασης  Υ.Α. 62038/5-9-2019 γίνεται η χορήγηση και διαχείριση της πάγιας προκαταβολής  στις Τ.Κ. του Δήμου Ξηρομέρου.

Έχετε υπόψη εσείς κ. Πρόεδρε, κάποιο άλλο νομικό πλαίσιο ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙ (de facto??)  το Δήμο Ξηρομέρου από την εφαρμογή της  Υπουργικής  Απόφασης ;  


2.Η απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. ,σχετική μνεία γίνεται και από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Ξηρομέρου , αναφέρει ρητά ότι για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες πρέπει από την πάγια προκαταβολή να πληρώνονται μόνο  δαπάνες που αφορούν "θεραπεία επειγουσών και έκτακτων αναγκών" .

Εσείς ο ίδιος όμως αποδέχεστε στην ανακοίνωση σας,  ότι αντιμετωπίσατε «χρόνια προβλήματα» και έτσι πράγματι είναι. 

Πρόκειται σαφώς για μη επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν  πάγιες ανάγκες και  πρέπει  να εκτελούνται με τη προβλεπόμενη διαδικασία από τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς σύννομα  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι αυτές η πάγια προκαταβολή.


3.Στην ανάρτηση μας  στη ΒΕΛΟΥΤΣΑ αναφέρουμε επίσης «πως τυγχάνει στην Τ.Κ. Χρυσοβιτσας να ανατεθούν στην ίδια επιχείρηση οκτώ συνεχείς φορές σιδηρουργικές εργασίες – κατασκευές»

Διευκρινίσατε ότι ναι μεν είναι 8 τα τιμολόγια προς την ίδια επιχείρηση  αλλά τα 4 εξ αυτών τιμολόγια  αφορούν προμήθεια υλικών και  τα αλλά 4 τιμολόγιο αφορούν ανάθεση εργασιών. Πράγματι έτσι είναι πρόκειται για οκτώ  (8 ) τιμολόγια ομοειδών υλικών και εργασιών κατατετμημένα προς τον ίδιο ανάδοχο.


4. Σε ότι αφορά το στέγαστρο του σχολείου που από πληροφορίες και αυτό κατασκεύασε η ιδίων συμφερόντων επιχείρηση.

 Θα θέλαμε με έμφαση να τονίσουμε ότι ουδείς διαφωνεί με την αντικατάσταση του στεγάστρου στο σχολείο για την ασφάλεια διδασκόντων και μαθητών. 

Επί των διαδικασιών που επιλέχτηκαν εκφράζουμε ερωτήματα συγκεκριμένα που δυστυχώς παραμένουν αναπάντητα.  

Συγκεκριμένα:

-από ποια Αρχή (Κοινότητα ,Δήμος, Νομικό Πρόσωπο) , και με ποια απόφαση ανατέθηκε η κατασκευή του στεγάστρου σε ιδιώτη εργολάβο

-με ποια διαδικασία

-γιατί δεν έχει αναρτηθεί σχετική πράξη στη διαύγεια 

Και σ αυτά τα ερωτήματα εντέχνως  σιωπήσατε ..


Ουδείς αμφισβητεί την αγάπη σας ,όπως και σε κάθε Ξηρομεριτη για το τόπο του.

Ζητούμενο όμως είναι η διαφάνεια  και η τήρηση των προβλεπόμενων  νομίμων διαδικασιών . 

Άλλωστε ο καθένας μας είναι κύριος των πράξεών του, τις οποίες μπορεί να βαφτίζει και να χαρακτηρίζει όπως αυτός νομίζει. 

Είναι δικαίωμα του οποιουδήποτε ,ακόμη και της Δημοτικής Αρχής,  να αποδέχεται για μικροπολιτικούς λόγους και εξυπηρετήσεις  ότι το κρέας είναι ψάρι ανάλογα με το ποιος καλόγερος το βαφτίζει.

Δικό  μας δικαίωμα όμως είναι  να επιμένουμε ότι το κρέας είναι κρέας… 

Βελούτσα

Σχόλια