Οι καταστάσεις του Προϋπολογισμού για έσοδα και έξοδα (συνοπτικά και αναλυτικά).

 

oikonomiki epitropi
 
Επισυνάπτονται οι καταστάσεις εσόδων- εξόδων του Προϋπολογισμού για το 2021, όπως αυτός ψηφίστηκε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Μαρτίου 2021.
 
Συνημμένα:
.

Σχόλια