Σε αναστολή λειτουργίας το Γυμνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Φυτειών.

 

Λυκειακές Τάξεις Φυτειών

Με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, αναστέλλεται η λειτουργία του Γυμνασίου - Λυκειακών Τάξεων Φυτειών, για 14 ημέρες με έναρξη την 1.3.2021.

 

Σχόλια