Εγκρίθηκε η προμήθεια έγχρωμου τρισδιάστατου υπερηχοκαρδιογράφου για το Νοσοκομείο Μεσολογγίου

 

Από την Διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Κ. Γιάννη Καρβέλη εγκρίθηκε η σκοπιμότητα προμήθειας ενός έγχρωμου Υπερηχοκαρδιογράφου με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.

Φορέας διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας ορίζεται η Ν.Μ.  Μεσολογγίου «Χατζηκώστα».


Σχόλια