ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: περί πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων ο λόγος

 


ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: περί πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων ο λόγος… 

Πρόσφατα ο Δήμος Ξηρομέρου δημοσιοποίησε τις  αναλυτικές   δαπάνες από την πάγια προκαταβολή που δόθηκε το 2020 στις Κοινότητες του Δήμου , για αντιμετώπιση και επίλυση έκτακτων και επειγουσών προβλημάτων, σε εφαρμογή της Υ.Α.(ΦΕΚ Β΄ 34440/ 11-9-2019)

Εύλογα προκύπτουν αρκετά ερωτηματικά:

1.για τις κοινότητες  χωρίς Τοπικό Συμβούλιο προβλέπεται πάγια προκαταβολή ύψους 1000 ευρώ. Γιατί ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ για  την ΤΚ  Χρυσοβιτσας η Δημοτική Αρχή διέθεσε την  διπλασία από την προβλεπόμενη  πάγια προκαταβολή  ύψους  (2000 ευρώ) και δεν έπραξε το ίδιο και για τις   άλλες κοινότητες  όπως Αγραμπελο , ,Βλυζιανα , Σκουρτου κλπ  που δεν έχουν Τ.Σ.;  

2.Το σύνολο της πάγιας προκαταβολής για τις ΤΚ Καραϊσκάκη ,Κανδήλας, Μαχαιράς , Βαρνακα , Βλυζιανων , Παλαιομανινας ,Προδρομου  διατέθηκε για Χωματουργικές εργασίες Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν εκτέλεσε με ιδία μέσα η εν τέλει δεν επιβαρύνθηκε  ο Δήμος  τις δαπάνες αυτές , εξανεμίζοντας έμπρακτα  την πάγια προκαταβολή που τους διέθεσε; 

3.Πως γίνεται σχεδόν όλα  τα τιμολόγια που αφορούν χωματουργικές εργασίες να  είναι ανά Τ.Κ. ίδιου αναδόχου ,  ιδίου  χρηματικού ύψους ,  ενώ αφορούν διαφορετικές εργασίες και άλλου μεγέθους παρεχόμενο έργο;  

4.Πως τυγχάνει παραδείγματι (και όχι μόνο)  στην Τ.Κ. Χρυσοβιτσας να ανατεθούν  στην ιδία επιχείρηση οκτώ συνεχείς  (8) φορές  σιδηρουργικές εργασίες –κατασκευές ;  

5 Εύλογα προκύπτει  και ένα επί πλέον ερώτημα για την ανάθεση ,  κατασκευή και εξόφληση  του στεγάστρου στο σχολείο της Τ.Κ. Χρυσοβιτσας  καθώς στη Διαύγεια δεν διαπιστώθηκε σχετική ανάρτηση από το Νομικό Πρόσωπο.   

ΒΕΛΟΥΤΣΑ

Σχόλια