Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου, τη Δευτέρα 5 Απριλίου.

 

polyzos npdd
 
Αστακός, 1.4.2021
Αριθ. πρωτ: 151
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν την πέμπτη (5η) του μηνός Απριλίου, του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην 6η Τακτική Συνεδρίαση Δια Περιφοράς σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.
2. KΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2022-2025.
3. ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΙΝΑΣ ΝΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Μακρής Σωτήριος
2. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα
3. Ερωτόκριτος Γαλούνης
4. Χαρδαλιά Μαρία
5. Ταμπάκη Γεωργία
6. Μπαρμπαρούσης Νέστορας
 
Αναπληρωματικά μέλη.
7. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος
8. Ντίνος Απόστολος
9. Ζορμπάς Ιωάννης
10. Ζήκα Μαρία
11. Τσόμπου Άρτεμις
12. Βραχνού Σταυρούλα

Σχόλια