Πολλά τα ερωτήματα δημοτών του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με την απολύμανση στο δημαρχείο . Καλοπροαίρετα...

μεταφέρουμε μερικά ερωτήματα δημοτών όπως μας εστάλησαν και κατά την ταπεινή μας γνώμη χρίζουν διευκρίνισης προς τους δημότες από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την απολύμανση στο δημαρχείο .
1. Ποια εταιρεία έκανε την απολύμανση;
2.Αν έγινε με ίδια μέσα ποιος είχε την επίβλεψη της διαδικασίας απολύμανσης;
3. Αν εξεδόθη πιστοποιητικό ποιος το εξέδωσε;
4. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατάλληλος για εσωτερικούς χώρους;
ΒΕΛΟΥΤΣΑ

Σχόλια