Μπαμπίνη: Πήρε «σάρκα και οστά» η βιβλιοθήκη του χωριού...

 


Μπαμπίνη: Πήρε «σάρκα και οστά» η βιβλιοθήκη του χωριού...
«Σάρκα και οστά» πήρε πλέον η βιβλιοθήκη στη Μπαμπίνη Ξηρομέρου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης «Χριστόδουλος Παμπλέκης» – Λαογραφικό Μουσείο Μπαμπίνης, αναφέρει τα εξής:
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:
α. Στο καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης «Χριστόδουλος Παμπλέκης», ορίζεται ότι «Σκοπός του Σωματείου είναι η πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική και η λαογραφική ανάπτυξη της κοινότητας Μπαμπίνης του Δήμου Ξηρομέρου».
β. Προς τούτο οργανώθηκε και συνεχίζει να οργανώνεται, το Λαογραφικό Μουσείο Μπαμπίνης.
γ. Στα πλαίσια των παραπάνω, οργανώθηκε η βιβλιοθήκη μας, στο πρώην Κοινοτικό Γραφείο (εντός του Δημοτικού Σχολείου).
δ. Τούτο έγινε, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα έπιπλα (μεταξύ των οποίων και έπιπλο – βιβλιοθήκης δωρεά του συγχωριανού μας δικηγόρου Γρίνου Γεωργίου) και συγκεντρώνοντας και ταξινομόντας όλα τα υπάρχοντα βιβλία.
Για καλύτερη ενημέρωση σας, όπως σχετικές φωτογραφίες.
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ μας, πλέον από τώρα και μετά, λειτουργεί ως ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ. Δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να παίρνει ένα βιβλίο, να το διαβάζει και να το επιστρέφει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Σχόλια