ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΙΜΗΣ: Αν θέλουμε να γίνει σωστή δουλειά ...


 Η απόφαση του δήμου Ξηρομέρου για τα ΑΙΟΛΙΚΑ , έως την 24 (και όχι 25 ) Μαΐου 2021 , θα πρέπει να ανεβεί και στην διαβούλευση , το ίδιο και οι τοποθετήσεις των δημοτικών παρατάξεων .
Με λίγα λόγια δεν αρκεί να αποσταλεί απλά ως γνωμοδότηση. Το ίδιο πρέπει να πράξουν ξεχωριστά οι δημοτικές παρατάξεις , ο ανεξάρτητος Δημοτικος σύμβουλος και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι Πρόεδροι των τοπικών Κοινοτήτων έτσι ώστε να δημιουργηθεί δίχτυ προστασίας της θέλησης της κοινωνίας δημιουργηθούν δε λόγοι αντιμετώπισης ενδεχόμενης προσφυγής σε περίπτωση αντίθετης απόφασης της Περιφέρειας.

Σχόλια