Μοναδικός φύλακας των πηγών υδροληψίας του Αστακού τα τσοπανόσκυλα..

 Μοναδικός φύλακας  των πηγών υδροληψίας του Αστακού  τα τσοπανόσκυλα..


Η Διεύθυνση Δημοσιάς Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας λέει ξεκάθαρα ότι:

"για τη Δ.Κ. Αστακού είναι γνωστό ότι υπάρχει απαγόρευση χρήσης του νερού του δικτύου ύδρευσης της, για ανθρώπινη χρήση "

Αυτό συμβαίνει κυρίως  γιατί στις πηγές που παίρνει νερό για την ύδρευση του ο Αστακός (πηγές υδροληψίας)έχουν πρόσβαση αλλά και σταβλίζονται ζώα .

Αποτέλεσμα κάθε είδους ακαθαρσία των ζώων όπως , ούρα, κόπρανα κλπ να μολύνουν το νερό και στις αναλύσεις να εμφανίζει αυξημένους δείκτες μικροβίων κοπρανωδους προέλευσης.

Ζητούμενο παραμένει  αν η σημερινή δημοτική Αρχή έχει  την πρόθεση έστω και τώρα να πράξει τα δέοντα  για να διασφαλίσει την υγεία των δημοτών.. 

Σήμερα, οι πηγές απ’ όπου υδρεύεται ο Αστακός  προστατεύονται από τα τσοπανόσκυλα που δεν επιτρέπουν σε κανένα να  πλησιάσει αρκετά την υδρομάστευση της πηγής.

Βελούτσα..  Σχόλια