Δεν Πείθομαι ΙΙΙ

 


Δεν Πείθομαι ΙΙΙ

ότι η περιβαλλοντική καταστροφή που θα προκληθεί στην ΒΕΛΟΥΤΣΑ  θα είναι ίσης με εκείνη  της (δήθεν)  υπερβόσκησης  της εν λόγω τοποθεσίας. Η καταστροφή  από τα ζώα  δεν είναι τέτοιας έντασης και βιαιότητας  όσο της  ανθρώπινης επέμβασης  (βλ. τεράστια   χωματουργικά έργα )  . Τα φυτά, τι να κάνουμε,  αναπτύσσονται ξανά  , τα βουνά δεν  επουλώνονται, δυστυχώς δεν γεννούν βράχους  στην θέση που αυτοί ισοπεδώθηκαν. 

Στο σχολείο  με έμαθαν  ότι Χλωρίδα είναι ο γενικός όρος που χαρακτηρίζει το σύνολο των φυτών τα οποία φύονται στη γη, σε αντίθεση προς τον όρο «Πανίδα», που αναφέρεται στο σύνολο των ζώων.

Αλέξανδρος Φραίμης.

Σχόλια