Το Προεδρικό Διάταγμα οριοθέτησης της Π.Ο.Α.Υ.

 


 Πως χωροθετούνται οι 6 Ζώνες  – Αναλυτικά όσα προβλέπονται.

Με Προεδρικό Διάταγμα που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, χαρακτηρίζεται και οριοθετείται ως Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) θαλάσσια έκταση 2.040,8 στρεμμάτων (2,0408 τετρ. χιλ) σε θαλάσσιες περιοχές της Νήσου Οξειάς και στις Ακτές του Λόφου Κουτσιλάρη στη νοτιοδυτική περιοχή των εκβολών του ποταμού Αχελώου, Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης και Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Επίσης, εγκρίνεται το σχέδιο διάταξης και οριοθέτησης των ζωνών της Π.Ο.Α.Υ.

Η Π.Ο.Α.Υ. αποτελείται από έξι (6) ζώνες παραγωγής, ως εξής:

Ζώνη 1 (Ανατολικά Νήσου Οξειάς), συνολικής έκτασης 597 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 150 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 4.500 τόνων/έτος.

Ζώνη 2 (Όρμος Οξειάς) συνολικής έκτασης 503,9 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 100 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 2.950 τόνων/έτος.

Ζώνη 3 (Νησοπούλα) συνολικής έκτασης 99,10 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 40 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 1.150 τόνων/έτος.

Ζώνη 4 (Δυτικά Οξειάς) συνολικής έκτασης 164 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 60 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 1.800 τόνων/έτος.

Ζώνη 5 (Όρμος Γλύκα) συνολικής έκτασης 50,40 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 30 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 900 τόνων/έτος.

Ζώνη 6 (Όρμος Σκρόφα) συνολικής έκτασης 626,40 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 120 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 3.525 τόνων/έτος.

Οι εκτρεφόμενοι οργανισμοί σε όλες τις ζώνες είναι θαλάσσιοι μεσογειακοί ιχθύες (τσιπούρα, λαβράκι, μυτάκι, φαγκρί, λιθρίνι, σαργός, συναγρίδα, μουρμούρα, μελανούρι, μαγιάτικο, ροφός, κρανιός, μυλοκόπι, συκιός, γλώσσα, καλκάνι κ.α. ή οποιοδήποτε άλλο είδος με ισοδύναμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα) σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς.

Η συνολική ετήσια δυναμικότητα παραγωγής δεν ξεπερνά τους 14.825 τόνους ανά έτος που αποτελεί και το παραγωγικό μέγεθός της.

Τα όρια των ζωνών της Π.Ο.Α.Υ. απέχουν τουλάχιστον 50 μ. από την ακτή. Τα εξωτερικά πλευρικά όρια όλων των περιοχών φωτοσημαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων.

Εντός της Π.Ο.Α.Υ. εγκαθίστανται κατά προτεραιότητα οι μονάδες που υφίστανται και ήδη λειτουργούν στην περιοχή. Για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων εντός της Π.Ο.Α.Υ. ισχύουν και εφαρμόζονται οι γενικές και ειδικές διατάξεις του ν. 4282/2014, του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών [Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης 31722/2011 (Β’ 2505)] και οι εγκύκλιοι εφαρμογής τους, καθώς και η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση για την αδειοδότησή τους απαιτείται γνωμοδότηση των υπηρεσιών και φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4282/2014.

Αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα ΕΔΩ
e-ea.gr

Σχόλια