Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου, τη Δευτέρα 28 Ιουνίου.

 

polyzos npdd
 
Αστακός, 23.6.2021
Αριθ. πρωτ: 331
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν την εικοστή ογδόη (28η) του μηνός Ιουνίου, του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην 13η Τακτική Συνεδρίαση Δια Περιφοράς σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΔΡΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.
2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ –ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΠΟΙΗΤΗ ΑΡΗ ΜΠΙΤΣΩΡΗ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.
4. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ '21'». ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.
5. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ου ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΛΟΥ ΜΥΤΙΚΑ - ΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Μακρής Σωτήριος
2. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα
3. Ερωτόκριτος Γαλούνης
4. Χαρδαλιά Μαρία
5. Ταμπάκη Γεωργία
6. Μπαρμπαρούσης Νέστορας
 
Αναπληρωματικά μέλη.
7. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος
8. Ντίνος Απόστολος
9. Ζορμπάς Ιωάννης
10. Ζήκα Μαρία
11. Τσόμπου Άρτεμις
12. Βραχνού Σταυρούλα

Σχόλια