Πρόσκληση για ειδική και τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου.

 

polyzos npdd
 
Ημερομηνία 2.6.2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
 
Επισυνάπτονται δύο προσκλήσεις, όπου καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν την (7η) του μηνός Ιουνίου, σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις (ειδική και τακτική).
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
 

Σχόλια