Ξηρόμερο Καθαριότητα: Aντικοινωνική συμπεριφορά ή ανευθυνότητα της Δημοτικής Αρχής

 Είναι αντιφατικό και  χρειάζεται αρκετό θράσος ,κάποιος να  κατηγορεί κάποιον άλλον  για τις ευθύνες που δεν ανέλαβε,και να επικαλείται το «φιλότιμο» όταν οι πράξεις  του,δεν χαρακτηρίζονται από το περιεχόμενο της έννοιας. 

Έχει ξεκινήσει από την Δημοτική  Αρχή μια προσπάθεια μετατόπισης όλης της ευθύνης στους πολίτες ηθελημένα αγνοώντας ότι κάθε παιδί μεγαλώνει σε διαφορετικό οικογενειακό περιβάλλον , και είναι τουλάχιστον άστοχο να κατηγορείς για αντικοινωνική συμπεριφορά  άτομα που ενδεχομένως δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με κανόνες ορθής συμπεριφοράς .

Θα περίμενε κάποιος ο Δήμος Ξηρόμερου πέραν της καλύτερης και αποτελεσματικής οργάνωσης των υπηρεσιών καθαριότητας όπως οφείλει στους πολίτες, να αναλάβει πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής και τους συλλόγους να  ξεκινήσει μια Εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης  των δημοτών του  για την ανακύκλωση και το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου ώστε να ευαισθητοποιηθεί  όλη η τοπική κοινωνία και να καταστεί ενεργή στην προσπάθεια που καταβάλλεται  

Μια   καμπάνια ενημέρωσης για την καθαριότητα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ Δήμου και Δημοτών, με ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία, χώρους συνάθροισης κοινού και με το διαδίκτυο.

Περαιτέρω σ αυτούς που είτε δεν θέλουν, είτε δεν έχουν την ψυχοπνευματική συγκρότηση να δείξουν υπευθυνότητα οφείλει η Δημοτική Αρχή μετά από συστάσεις να επιβάλει  και πρόστιμα σε σοβαρά παραπτώματα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

Από την άλλη μεριά,  για να δικαιολογήσει   δικές της παραλείψεις, δεν μπορεί να εγείρει ζήτημα ατομικής ευθύνης και μετάθεση των ευθυνών στον πολίτη, όταν ατονεί  η εποπτεία εφαρμογής του απαιτούμενου πλαισίου ρύθμισης (κανονισμός καθαριότητας), και  έχουμε καθημερινά  περιπτώσεις καταστρατήγησής από την  Δημοτική Αρχή

Η “ατομική ευθύνη” δεν μπορεί και δεν πρέπει να  ξεπλένει την πραγματική ευθύνη

https://veloutsanews.blogspot.com

Σχόλια