Η Παλαμαϊκή Σχολή στο δρόμο για το Παρατηρητήριο!

 


Το 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου – “Παλαμαϊκή Σχολή” με πυξίδα την επιτακτική εντολή του ποιητή “να μάθεις και να μάθεις…..”,  κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021, υλοποίησε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα ‘’Περιβαλλοντικές περιπλανήσεις στο δρόμο για την Κλείσοβα’’. Στην περιβαλλοντική ομάδα συμμετείχαν 19 μαθητές/τριες του τμήματος Γ4 και οι εκπαιδευτικοί: Βαλιουτής Κων/νος ΠΕ08, Στούκα Ελένη ΠΕ06 και Ζαχαράτου Μαριάνθη ΠΕ11.


Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας, είναι αξιοθαύμαστη η ενασχόληση των μαθητών/τριών με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα, τόσο κατά την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπου οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν μέσω τηλεδιάσκεψης, όσο και την περίοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης.


Οι μαθητές/τριες μελέτησαν τη δημιουργία της λιμνοθάλασσας, το σχηματισμό της, τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της, το οικοσύστημα (χλωρίδα - πανίδα) της Κλείσοβας και τη σημασία του, τα διβάρια, τα προϊόντα της λιμνοθάλασσας, την ιστορική - πολιτισμική προσέγγιση της περιοχής, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τις αλυκές, τα λασπόλουτρα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα (απορρίμματα, βιορευστά, ρύπανση, παράνομη αλιεία, παράνομο κυνήγι, εκτροπή Αχελώου).

Ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας και διαχείρισης της Κλείσοβας και του περιβάλλοντος της περιοχής τους, με κριτήρια οικολογικής ισορροπίας και αειφορικής ανάπτυξης.

Ασκήθηκαν στη βιωματική μάθηση και την ‘’αποκωδικοποίηση’’ της φύσης. Εργάστηκαν ομαδικά, ελεύθερα και δημιουργικά, καλλιέργησαν τη δημιουργική σκέψη και αντίληψη, ένιωσαν χαρά από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

Προβληματίστηκαν ως προς το ποιος είναι ο βαθμός ευθύνης του καθενός για την περιβαλλοντική υποβάθμιση, σε ποιο βαθμό μπορεί να επεμβαίνει ο άνθρωπος στο περιβάλλον, με σκοπό να γίνουν ενεργοί - συμμετοχικοί πολίτες.


Στα πλαίσια του προγράμματος, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο πεδίο (διαδρομή προς το παρατηρητήριο της Κλείσοβας), όπου οι μαθητές/τριες έκαναν παρατήρηση πουλιών, ποδηλατοβόλτα, παρατήρησαν-ερεύνησαν το τοπίο και συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας με βάση τα όσα παρατήρησαν (σκουπίδια, ίχνη ζωής κτλ). Φωτογράφισαν τις ομορφιές της φύσης και όχι μόνο.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:

  1. παρακολούθηση διάλεξης από τη γεωλόγο - περιβαλλοντολόγο, Σισία Ρούσση, με θέμα: ‘’Γνωριμία με τη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, ανθρώπινες δραστηριότητες, οικολογικές λειτουργίες και αξίες’’.

  2. διαδικτυακή παρακολούθηση ντοκιμαντέρ για τη λιμνοθάλασσα.

  3. διαδικτυακή ενημέρωση για τη ρύπανση από πλαστικά.

  4. διαδικτυακή παρουσίαση από την ομάδα Drastic, με θέμα την κοινωνική ευαισθητοποίηση και το ρόλο του ενεργού πολίτη.

  5. ποδηλατοβόλτα στο παρατηρητήριο και ορνιθοπαρατήρηση.

  6. δημιουργία ακροστιχίδας και κρυπτόλεξου.

  7. δημιουργία αφισών για την ευαισθητοποίηση του πολίτη με σκοπό να προστατέψει τον οικότοπο της λιμνοθάλασσας.Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με σχολεία της περιοχής και με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Messolonghi By Locals στα πλαίσια του έργου “Στον δρόμο για το Παρατηρητήριο”.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση εντός των επόμενων ημερών για την παρουσίαση σε ανοιχτή εκδήλωση των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων σχολείων.

Σχόλια