Αύριο συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα
Ταχ. Κώδικας: 300 02
Τηλέφωνο:2643360129-117-116 FAX:26430 22556
ΠΡΟΣ: 1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
             2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ».
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» την 14η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με την αρίθ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ. ΔΙ.Σ.Α) Π.Ε. Αιτ/νιας. (εξ αναβολής) (Εισηγητής Τσακάλης Κων/νος)

2. Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής Αποστολάκης Παντελής)

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΥΠΑΣ

Σχόλια