Συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α για την Π.Ο.Α.Υ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

 Ημερομηνία, 5.6.2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΑΥ

ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α για την Π.Ο.Α.Υ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

 

Την Παρασκευή 4 Ιουνίου το πρωί, συζητήθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α), η έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του προτεινόμενου σχεδιασμού της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

Η εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας με παράσταση από τον Δήμο Ξηρομέρου, την Επιτροπή Αγώνα, τους νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, ανέδειξε πλήρως, με σαφήνεια, αλλά κυρίως με στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση, όλα τα λάθη της επίμαχης Σ.Μ.Π.Ε., η οποία είναι φτιαγμένη κυριολεκτικά στο πόδι, βρίσκεται στο αέρα και η αποδόμηση της ήταν πλήρης από τους τεχνικούς και νομικούς συμβούλους του Δήμου και της Επιτροπής Αγώνα.

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στα μέλη του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α μέρος των ευρημάτων της επιστημονικής έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, τεχνικό συνεργάτη του Δήμου Ξηρομέρου, για την κατάσταση του θαλάσσιου χώρου, τα οποία είναι αποκαρδιωτικά.

Το άξιο λόγου είναι ότι τα παριστάμενα μέλη του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α, με τις ερωτήσεις τους δεν προσπάθησαν ούτε καν να αντικρούσουν, ούτε να αμφισβητήσουν αυτά που στοιχειοθετημένα τους παρουσιάστηκαν και κάποια μέλη φάνηκαν από πολύ ως πάρα πολύ προβληματισμένα.

Συμπέρασμα: Αν το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. λειτουργήσει, αντικειμενικά και απρόσκοπτα  ως είναι ο θεσμοθετημένος ρόλος του, δηλαδή ένας τεχνοκρατικός θεσμός που εξετάζει τα θέματα μόνο από αυτή την σκοπιά, το αποτέλεσμα θα είναι δεδομένο για τον αγώνα μας. 

Αν λειτουργήσει ως όργανο ικανοποίησης των πολιτικών άνωθεν εντολών, το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. 

Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας για δικαίωση της τοπικής κοινωνίας δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Θα εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα, εντός και εκτός της χώρας, και με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της κοινωνίας, αυτός ο λαθεμένος και καταστροφικός σχεδιασμός θα αποτραπεί.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ

ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Σχόλια