Ερωτήματα σχετικά με την πιστή εκτέλεση εφαρμογής της μελέτης του έργου κατά την εκτέλεση των εργασιών στο παραλιακό μέτωπο του Αστακού..

 
 Εικόνα εργοταξίου παρουσιάζει ο Αστακός απο  την εκτέλεση των εργασιών στο παραλιακό του μέτωπο.

 Η ολοκλήρωση του έργου της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου θα επηρεάσει σημαντικά τη ζωή των κατοίκων καθώς θα αλλάξει την καθημερινότητα τους,  θα δώσει μεγαλύτερη εμπορική αξία στην περιοχή αλλα και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της .

Ωστόσο υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πιστή εκτέλεση εφαρμογής  της μελέτης του έργου καθώς πρέπον είναι τυχόν τροποποιήσεις της μελέτης κατα την εφαρμογή της ,    να τυγχάνουν της γνώσης αλλα και της   σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου.

https://veloutsanews.blogspot.com/2021/06/blog-post_532.html
Σχόλια