Συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α για την Π.Ο.Α.Υ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΑΥ
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Θέμα: Συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α για την Π.Ο.Α.Υ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.....


Την Παρασκευή 4 Ιουνίου το πρωί, συζητείται στο Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α), η έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του προτεινόμενου σχεδιασμού της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.


Η Επιτροπή Αγώνα, ο Δήμος Ξηρομέρου, οι νομικοί και τεχνικοί σύμβουλοι θα παρασταθούν για να αναδείξουν με συγκεκριμένα στοιχεία τους πολιτικούς, νομικούς και τεχνοκρατικούς λόγους για τους οποίους αυτός ο σχεδιασμός δεν πρέπει να προχωρήσει, γιατί είναι λάθος, πάσχει πολλαπλώς και δεν πρόκειται να είναι βιώσιμος ποτέ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Σχόλια