Μεταφορά παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών από και προς το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου συνεχίζοντας το έργο που παρέλαβε από την προηγούμενη Δημοτική αρχή , προχώρησε στην δημιουργία τέταρτου ΚΔΑΠ στην τοπική κοινότητα Παλαιομάνινας.
Διαπιστώνουμε σήμερα στο διαύγεια της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου ανάρτηση μιας ακόμη απευθείας Ανάθεση.
Με θέμα Μεταφορά 8 παιδιών καθημερινές ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή, από τη Ρίγανη Δήμου Αγρινίου προς το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας Δήμου Ξηρομέρου στην Τ.Κ. Παλαιομάνινας από την ανάθεση έως 30/7/2021
Δεν θα μείνουμε όμως μόνο  στην απευθείας ανάθεση γιατί έγινε με αυτό τον τρόπο και δεν βγήκε διαγωνισμός ετήσιος που το κόστος για όλο το έτος θα υπερβεί της 10.000 ευρώ ενω με έναν διαγωνισμό θα συμμετείχαν και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες που το κόστος μεταφοράς των 8 παιδιών θα μειωνόταν κατά πολύ.
Θα θέλαμε όμως να υποβάλουμε τις απορίες μας στον Πρόεδρο του νομικού προσώπου κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου.
Κύριε Πρόεδρε  το κόστος συντήρησης του ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας μετά την απόφαση σας θα υπερβεί των εσόδων από την επιχορήγηση που λαμβάνεται από της Επιδοτούμενες Μητέρες  ερώτηση :
Από που θα καλύψετε αν υπάρξει οικονομικό κενό στον προυπολογισμό ;  
Θα πάρετε χρήματα από την επιδότηση που λαμβάνουν τα Υπόλοιπα τρία  ΚΔΑΠ Αστακού , Κανδήλας Φυτειών ;;
Θα σας επιχορηγήσει ο Δήμος ;;
Η συγκεκριμένη μεταφορά αφορά μόνο τον Μήνα Ιούλιο ;; 
Εγγυάστε για την ασφάλεια των παιδιών; καθώς μιλάμε για παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών .
Ακολουθεί η απόφαση του προέδρου Της ΚΕΔΗΞ

ΘΕΜΑ: Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Μεταφορά παιδιών από και προς το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2021 

Ο Πρόεδρος Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010. 

5. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 6117.04 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 διατίθεται το ποσό των 1.500,00 ευρώ για «Μεταφορά παιδιών από και προς το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας» 

6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας µε τίτλο : «Μεταφορά παιδιών από και προς το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας» 

7. Το Πρωτογενές αίτημα του Νομικού που είναι αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ 

8. Το εγκεκριμένο αίτημα του Νομικού που είναι αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ 

9. Την σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

10. Τις κατατεθείσες οικονομικές προσφορές 

                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της υπηρεσίας µε τίτλο : «Μεταφορά παιδιών από και προς το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας» εκτιµώµενης αξίας 1.500,00 ευρώ, με Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας µε τίτλο: «Μεταφορά παιδιών από και προς το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας» τα χαρακτηριστικά της οποίας έχουν ως εξής: Μεταφορά 8 παιδιών καθημερινές ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή, από τη Ρίγανη Δήμου Αγρινίου προς το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας Δήμου Ξηρομέρου στην Τ.Κ. Παλαιομάνινας από την ανάθεση έως 30/7/2021. Άφιξη 8:00 π.μ. , αναχώρηση 12:00 μμ. για συνολικά 2 δρομολόγια τη μέρα (αλέρετούρ) για τα 8 παιδιά. Γ1. Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο Μεταφορά παιδιών από και προς το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας (1 δρομολόγιο αλέ ρετούρ) στον ΖΩΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 075011961 Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου με έδρα την Παλαιομάνινα Αιτ/νιας έναντι του ποσού των 409,20 ευρώ, με Φ.Π.Α. Γ

2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο Μεταφορά παιδιών από και προς το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας (1 δρομολόγιο αλέ ρετούρ) στον ΚΩΣΤΑΡΕΛΟ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ με ΑΦΜ 056490949 Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου με έδρα την Παλαιομάνινα Αιτ/νιας, έναντι του ποσού των 409,20 ευρώ, με Φ.Π.Α. Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 6117.04 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνει µε την έκδοση εντάλματος πληρωµής, µετά την υποβολή εξοφλητικού τιμολογίου. 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

Σχόλια

  1. ΚΥΡΙΕ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ;;
    ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ , ΜΥΤΙΚΑ , ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ ..
    ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤ ΚΔΑΠ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Για το ξεχασμένο Ριβιο και τα πηγάδια τσιμουδιά και εκει υπάρχουν παιδιά ..Φροντίστε πρώτα για τα παιδιά του Δήμου Ξηρομέρου και μετα να πάτε και στον δημο Αγρινίου εσεις ξεκινήσατε αντίθετα

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου