ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΡΕΚΟΡ 7ετίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 Ησυνολική δαπάνη των 66.407,44 ευρώ  αφορά απ’ ευθείας αναθέσεις του Δήμου Ξηρομέρου και των Νομικών του Προσώπων,  σε  λογισμικά (συντήρηση, προμήθεια, αναβαθμίσεις, συνδρομές κλπ) για 1/9/2020 έως 10/7/2021

Αναλυτικά: 

1.ΑΔΑ: ΡΖΒ7ΟΞ15-Χ9Θ  ποσό    4.900,00

2. ΑΔΑ: ΩΜ2ΙΩΚΖ-0Μ4   ποσό    1.502,88

3. ΑΔΑ: Ψ5ΑΚΩΚΖ-1Κ2   ποσό   24.800,00

4 .ΑΔΑ: Ψ9Ω3ΩΚΖ-ΒΟΟ   ποσό  15.000,00

5. ΑΔΑ: 91ΦΒΩΚΖ-Γ0Μ   ποσό     3720,00

6. ΑΔΑ: 6Θ9ΠΩΚΖ-ΑΣΡ   ποσό   15.314,00

7. ΑΔΑ: ΩΦΛΖΩΚΖ-8ΙΦ   ποσό      1170,56

Σύνολο   66.407,44 ΕΥΡΩ 

 Παραθέτουμε πίνακα από  ανάρτηση του μυτικαpress 31/10/2018 όχι για να συγκρίνουμε το σήμερα με  το "χτες" στο Δήμο  αλλά για να σιγοψιθυρίσουμε από κοινού του στίχους του Διονυσίου Σολωμού ..

Δυστυχισμένε μου λαέ , καλέ και αγαπημένε Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε..

 

Υ.Σ.Περιμένω απαντήσεις από το κατά κόσμον άτυπο γραφείο τύπου της Δημοτικής Αρχής

https://veloutsanews.blogspot.com/2021/07/7.html

Σχόλια