Εγγραφή επί πλέον παιδιών στο Κ∆ΑΠ Παλαιομάνινας ,εκτόςΕΣΠΑ..

 


Με την υπ αριθ.49/2021 ομόφωνη απόφαση του , το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου ΕΝΕΚΡΙΝΕ την εγγραφή επί πλέον παιδιών εκτός ΕΣΠΑ,στο Κ∆ΑΠ Παλαιομάνινας .

Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα θετική καθώς θα επιτρέψει σε επί πλέον 9 παιδιά  της περιοχής να απασχοληθούν δημιουργικά και χωρίς μάλιστα να επιβαρυνθεί  οικονομικά ούτε κατ ελάχιστο η Δημοτική Επιχείρηση.Θα θυμίσουμε ότι στο  Κ∆ΑΠ Παλαιομάνινας  είναι εγγεγραμμένα και παιδιά από την Τ.Κ. Ρίγανη του Δήμου Αγρινίου .

Από την πλευρά μας θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σ όλους αυτούς που συνέβαλαν διαχρονικά στη δημιουργία του Κ∆ΑΠ Παλαιομάνινας, στον πρόεδρο της Τ.Κ. κ.Σπυρίδων Ζωγα, άλλα και στους γονείς των παιδιών που επιμένουν να παλεύουν και να δημιουργούν στο τόπο τους.

Βελούτσα....

Σχόλια