ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: "ΟΡΥΜΑΓΔΟΣ" ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

 Όπως όλοι γνωρίζουμε η Δημοτική Αρχή  Ξηρομέρου έχει  στη διάθεση της , για την αποκατάσταση των ζημιών ,εργασιών συντήρησης και επισκευής  3 έως και 4 υδραυλικούς μονίμους και συμβασιούχος. Έχει επίσης  στη διάθεση της  μηχανήματα όπως JCB, φορτηγά  κλπ  ,οδηγούς και χειριστές των μηχανημάτων αυτών.

Εύλογα είναι τα ερωτήματα:

-γιατί αφού υπάρχει προσωπικό και μηχανήματα δίνονται συνεχείς "απευθείας αναθέσεις εργασιών " και μάλιστα σε "σταθερούς" εξωτερικούς συνεργάτες για την  αποκατάσταση των βλαβών   με συνεχή αιτιολογία : "αδυναμία αποκατάστασης των βλαβών λόγω έλλειψης υλικών και μέσων";;

-γιατί δίνονται συνεχείς "απευθείας αναθέσεις εργασιών" σε "σταθερούς" εξωτερικούς συνεργάτες για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών αφού ο Δήμος διαθέτει τα αντίστοιχα μηχανήματα άλλα και  τους κατάλληλους χειριστές ;;

Από τις απευθείας αναθέσεις που αναρτώνται στην διαύγεια ΔΕΝ προκύπτει ότι υπάρχει έγγραφο από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξηρομέρου που  να βεβαιώνει :

-αφενός το "κατεπείγον  εργασιών" 

-και αφετέρου  ότι αδυνατεί με το υπάρχων προσωπικό και μέσα που διαθέτει  να εκτελέσει τις εργασίες που ανατίθενται από τη Δημοτική Αρχή με την διαδικασία των απευθείας αναθέσεων σε "σταθερούς" εξωτερικούς συνεργάτες.

Βελούτσα...

Σχόλια