Ενισχύθηκε σε επιστημονικό προσωπικό το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ξηρομέρου

 


Ενισχύθηκε σε επιστημονικό προσωπικό το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ξηρομέρου με την διαδικασία των κατεπειγουσών αναγκών σύμφωνα και με την υπ΄ Αρ.25/2021 απόφαση του Δ.Σ.

Η δαπάνη για τη χρονική περίοδο του  διμήνου (Ιούλιος –Αύγουστος) ανέρχεται σε 4.000 € συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών

Η πρόσληψη  κρίθηκε αναγκαία από το Δ.Σ.  ενόψει των δράσεων του «Πολιτιστικά τοπία και συλλογική μνήμη: Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ξηρομέρου»

Πρόκειται για μια σπουδαία ευκαιρία δράσεων ώστε να αναδειχθεί η άυλη και η υλική πολιτιστική κληρονομιά του Ξηρομέρου.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί μία δράση (δημιουργία ιστοσελίδας), ενώ για το καλοκαίρι έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν οι υπόλοιπες: α) πολιτιστική ημερίδα, β) έκθεση φωτογραφίας, γ) εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων χρειαζόταν εξειδικευμένο προσωπικό και  κρίθηκε αναγκαία η πρόσληψη με δίμηνη σύμβαση ενός ατόμου ειδικότητας Ιστορίας-Αρχαιολογίας για να εργαστεί στην υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, καθώς και για να συλλέξει τα σχετικά στοιχεία ώστε να εκπληρώσει και το Νομικό Πρόσωπο τις υποχρεώσεις του προς το ΥΠΠΟΑ.

Σχόλια