Η στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε...

 


Η στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε...

👉Μπορεί οι κάτοικοι του Αστακού αλλά και των άλλων οικισμών να πίνουν νεράκι εμφιαλωμένο επιβαρύνοντας τον οικογενειακό τους κορβανά

👉Μπορεί η  Διεύθυνση Δημοσιάς Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας να λέει ξεκάθαρα ότι:

"για τη Δ.Κ. Αστακού είναι γνωστό ότι υπάρχει απαγόρευση χρήσης του νερού του δικτύου ύδρευσης της, για ανθρώπινη χρήση " και μοναδικός φύλακας των πηγών υδροληψίας του Αστακού να είναι τα τσοπανόσκυλα..

👉Μπορεί ο Δήμος Ξηρομέρου να «ξεχνά» να αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ποσίμου νερού για τον Αστακό και από άλλους οικισμούς του Δήμου

Όμως οι δαπάνες με  απευθείας αναθέσεις  για τα  αντλιοστάσια, χωρίς να συνυπολογίσουμε το κόστος από  τις συνεχείς βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης  έφτασαν τις 103,964,74  €

Αναλυτικά :

34.847,94€ «Προμήθεια αντλιών και λοιπού εξοπλισμού για αποκατάσταση  βλαβών στα αντλιοστάσια Μαργωνέϊκα και Μύτικα-Κανδήλας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος’

21.600,00€ Προμήθεια αντλιών και λοιπού εξοπλισμού για αποκατάσταση βλαβών στη γεώτρηση Πηγάδια-Στρογγυλοβούνι και στα αντλιοστάσια Λιβανέϊκα και Αγ. Δημήτριος, με τη Διαδικασία του κατεπείγοντος

20.980,80€ «Λειτουργία, συντήρηση, ρύθμιση και παρακολούθηση συστημάτων Χλωρίωσης πόσιμου νερού του Δήμου Ξηρομέρου»

Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

6.696,00 € ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ –

7.440,00 € ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ

12.400,00 € ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ

Αξιοπερίεργο  είναι ότι :

- ακολουθείται σχεδόν αποκλειστικά η διαδικασία του κατεπείγοντος , με απευθείας ανάθεση εργασιών και προμήθειων χωρίς να τεκμηριώνονται οι λόγοι  από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία  

-Η έγκριση της απόφασης από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  χωρίς  την ύπαρξη  μελέτης και αναφορά στο ύψος της  δαπάνης  για λόγους …πολιτικής προστασίας!  

-Η απουσία αναφοράς σε επιβλέποντα έργου- εργασιών 

- Η έγκριση της δαπάνης γίνεται κατόπιν  τεχνικής  έκθεσης –απολογιστικής μελέτης που συνέταξε ειδικός σύμβουλος  

Θα θυμίσουμε για τους  Ειδικούς  Συνεργάτες ότι  το άρθρο 39 του Νόμου 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α’)  προβλέπει :

Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου.»

Εν τέλει είναι πλέον συνήθης πρακτική  να αγνοείται  και να παρακάμπτεται η αρμόδια τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξηρομέρου και  οι αρμοδιότητες της όπως απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία, και από τον Οργανισμό της υπηρεσίας ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ.pdf .

https://veloutsanews.blogspot.com/2021/07/blog-post_27.html

Σχόλια