ΞΗΡΟΜΕΡΟ : ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ...

  

Ακόμη ηχούν στα αυτιά των δημοτών...

 οι ιαχές της ηγετικής ομάδας της νυν δημοτικής αρχής

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΕΘΕΣΕΙΣ ...

Κι όμως αν ανατρέξει κανείς στη διαύγεια...

ΜΟΝΟ   χτες 2/7/2021  είχαμε ...

στο Δήμο:

α. δυο απευθείας αναθέσεις με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

 -ΑΔΑ: ΨΡΚΧΩΚΖ-ΝΩ7 - Απόφαση 93/2021 Δημάρχου περί "Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Αστακού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος". 

 -ΑΔΑ: ΩΜΔΩΩΚΖ-ΤΤ2 - Απόφαση Δημάρχου 89/2021 περί "Αποκατάσταση βλαβών και απόφραξη αγωγών ομβρίων σε δύο θέσεις στην Δ.Κ. Αστακού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος" 

β.  κατάτμηση του έργου- εργασιών  "συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων" ανά δημοτική ενότητα

-ΑΔΑ: ΩΤΘ5ΩΚΖ-0ΗΠ - Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-184 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ - ΑΝΤΑΠ. 

 -ΑΔΑ: 9ΑΓΛΩΚΖ-0ΘΔ - Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-183 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ - ΑΝΤΑΠ. 

 -ΑΔΑ: 9ΜΜΦΩΚΖ-ΚΜΕ - Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-182 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ - ΑΝΤΑΠ. 

στη Κοινωφελή:    

μια απευθείας ανάθεση 

-ΑΔΑ: Ω1Ρ0ΟΞ15-Λ8Ρ - Απόφαση 79/2021 Προέδρου περί Λοιπός εξοπλισμός-τεχνολογικός ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας 

μετά και την πολύ πρόσφατη των 7500 ευρώ  για τάπητα γυμναστικής που κατά δημόσια δήλωση του τέως Πρόεδρου της υπήρχε στα ΚΔΑΠ και μάλιστα με σημαντικό απόθεμα  

-ΑΔΑ: 6ΗΜ9ΟΞ15-8Δ4 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ποσού 7.499,52 € (ΤΑΠΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)  

 Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε...

Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
Δ. Σολωμός

#Νοικοκυραίοι #


https://veloutsanews.blogspot.com/2021/07/blog-post_62.html

Σχόλια