ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΠΟΑΥ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΥΔΑΤΩΝ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ.


Ημερομηνία 12.7.2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΑΥ

ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Ταχ.δνση: Αστακός Αιτ/νιας τκ.30006

ΠΡΟΣ:

-Π.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

-Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ


ΚΟΙΝ:

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΥΔΑΤΩΝ-ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ


Σε δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, στις 09/07/2021 διαβάσαμε ότι έχει συσταθεί Επιτροπή αξιολόγησης εσωτερικών Ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νιας.

Σκοπός της επιτροπής σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι:

1) την συνολική αξιολόγηση των εσωτερικών ιχθυοτρόφων υδάτων της περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νίας με γνώμονα τη βιώσιμη και αειφόρο αλιευτική εκμετάλλευση και την καλύτερη αξιοποίηση των αλιευτικών προϊόντων ,ώστε να διασφαλίζεται η οικολογική τους ισορροπία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

2)η σύνταξη έκθεσης από την οποία θα απορρέει η σκοπιμότητα διατήρησης μίσθωσης υφιστάμενων δημόσιων ιχθυοτροφείων καθώς και η δυνατότητα νέων θέσεων για αλιευτική εκμετάλλευση με μίσθωση στη Περιφερειακή ενότητα Αιτωλ/νίας.Όπως πιθανώς γνωρίζετε, η Επιτροπή Αγώνα Δήμου Ξηρομέρου Καλάμου και Καστού είναι κάθετα αντίθετη στην ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ Εχινάδων Νήσων και Ακτών Αιτ/νιας και προσπαθεί να σταματήσει την οικολογική καταστροφή που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή από την ανεξέλεγκτη επί 35 χρόνια δραστηριότητα των μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας, ως αποτέλεσμα της πλήρους απουσίας ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσιες της Περιφέρειας και της πολιτείας γενικότερα.Με βάση τα ανωτέρω ζητούμε να μας ενημερώστε για τα εξής:

1) Στο αντικείμενο μελέτης της ως άνω επιτροπής που συστήσατε περιλαμβάνονται και οι Ιχθυοκαλλιέργειες στη θαλάσσια περιοχή των Εχινάδων νήσων και της παράκτιας ζώνης Αστακού -Μύτικα- Καλάμου;

2) Όταν αναφέρεστε σε «… δυνατότητα νέων θέσεων για αλιευτική εκμετάλλευση με μίσθωση στη Περιφερειακή ενότητα Αιτωλ/νιας» μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι εννοείτε; Η μελέτη για «νέες θέσεις» αλιευτικής εκμετάλλευσης αφορά και περιοχές κοντά στις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας και των γύρω νησιών ή μόνο τα εσωτερικά ύδατα;

3) Ανεξαρτήτως των απαντήσεων που οφείλονται στα ανωτέρω όπως ορίζει ο νόμος, μπορείτε να μας ενημερώσετε ποιες ήταν οι ενέργειές σας και τα αποτελέσματα των ελέγχων (αν διενεργήθηκαν) σε συνέχεια της από 22.1.2021 αναφοράς του Δήμου Ξηρομέρου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοπ/σου και Ιονίου (αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣΧ 13040/25-01-2021), την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (αρ. πρωτ. 21732/46/27-1-2021), την Περιφέρεια Ιονίου και την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ σε σχέση με την από πολλών ετών συστηματική παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας από τις περισσότερες εκ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υδατοκαλλιεργειών, όσον αφορά τουλάχιστον την θέση και τον αριθμό των κλωβών που έχουν τοποθετήσει, την συνολική θαλάσσια έκταση που καταλαμβάνουν και πιθανόν και το μέγεθος της συνολικής παραγωγής τους (εφόσον διαπιστώνεται ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού κλωβών από αυτόν που έχει δηλωθεί); Για το γεγονός αυτό έχουμε πληροφορηθεί ότι έχουν διενεργηθεί ήδη σχετικές αυτοψίες από λιμενικές αρχές κατόπιν εντολής του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Την ύπαρξη των αυθαιρεσιών και τις εκτάσεις που καταλαμβάνουν αποδεικνύει και η Τεχνική Έκθεση που επισυνάπτουμε προς διευκόλυνσή σας, αντικείμενο της οποίας είναι η αποτύπωση - με χρήση του εργαλείου του Κτηματολογίου - των πραγματικά καταλαμβανόμενων στρεμμάτων έξι μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου Ξηρομέρου σε αντίθεση με τις δηλωθείσες μισθωμένες εκτάσεις που προκύπτουν από την αδειοδότηση τους.4) Μπορείτε να μας ενημερώσετε ποιές οι ενέργειές σας ως τώρα και ποιές προγραμματίζετε για το μέλλον για τον έλεγχο τις ποιότητας των παράκτιων υδάτων και της επιβάρυνσης του οικοσυστήματος στις περιοχές που δραστηριοποιούνται, επί 35 χρόνια, οι εν λόγω μονάδες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι :

α) η ευρύτερη περιοχή του Εσωτερικού Αρχιπελάγους του Ιονίου όπου προβλέπεται η εγκατάσταση της συγκεκριμένης ΠΟΑΥ – και όπου έχουν ήδη δημιουργηθεί επιπλέον 3 ΠΟΑΥ μεγάλης δυναμικότητας - αποτελεί περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς όπου περιλαμβάνονται και πολλές προστατευόμενες από την νομοθεσία περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και β) μόλις τον Δεκέμβριο του 2020 η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ “C-849/19 NATURA 2000”), σε πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων διότι παραβιάζει την Οδηγία 92/43/EEC επειδή δεν έλαβε «….. εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό των κατάλληλων στόχων διατήρησης και των κατάλληλων μέτρων διατήρησης όσον αφορά τους 239 τόπους κοινοτικής σημασίας….» ;

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Αγώνα με τη στήριξη του Δήμου Ξηρόμερου θα κινηθεί με όλα τα νόμιμα μέσα προς ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στην περιοχή μας σε κάθε αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την αναζήτηση λογοδοσίας από κάθε υπεύθυνο.


Αναμένουμε το συντομότερο τις απαντήσεις σας στα ανωτέρω.

Με εκτίμηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη

primeminister@primeminister.gr

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας


Υφυπουργός Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Ταγαράς


Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργοςς Αμυράς (ως αρμόδιος για θέματα προστασίας περιβάλλοντος)

secdepmin.envr@ypen.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Αραμπατζή


Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Οικονόμου


Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης


Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας


Κτηματική Υπηρεσία Αιτ/νίας


Αποκεντρωμένη Διοίκηση


Δ/νση Περιβάλλοντος & χωρικού σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας


Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας


Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου


Δ/νση ΠΕΧΩΣ Δυτικής Ελλάδας


Δ/νση ΠΕΧΩΣ Ιονίου


Αντιπερ/ρχη Αιτωλοακαρνανίας


Αντιπ/ρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας


Γεν.Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/τισμού, Περιβάλλοντος &Υποδομών


Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής


Π.Ε. Κεφαλλονιάς - Ιθάκης


Π.Ε. Λευκάδας


ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ, Τμήμα Δ΄)


ΥΠ.Α.Α.Τ. Γενική Δ/νση Αλιείας


ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ : Έλεγχος μονάδων Υδατοκαλλιέργειας εντός των ορίων του Δήμου Ξηρομέρου


Ημερομηνία 12.7.2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΑΥ

ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Ταχ.δνση: Αστακός Αιτ/νιας τκ.30006

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

Δ/νση Αγροτικών υποθέσεων Δυτ. Ελλάδας (Τμήμα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και Αλιείας)

Κα Κοτσάκου Γεωργία

ΚΟΙΝ.:

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλεγχος μονάδων Υδατοκαλλιέργειας εντός των ορίων του Δήμου Ξηρομέρου.Αξιότιμη κυρία Κοτσάκου,Δυνάμει της από 22.1.2021 αναφοράς του Δήμου Ξηρομέρου προς την Υπηρεσία σας (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣΧ 13040/25-01-2021), σας γνωρίσαμε τα υφιστάμενα στρεμματικά όρια των μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας που δραστηριοποιούνται στο δήμο μας, όπως εμφανίζονται με τη χρήση του εργαλείου του Κτηματολογίου. Από αυτή την έρευνα προκύπτει ότι υπάρχουν σοβαρότατες στρεμματικές αποκλίσεις-υπερβάσεις από τις αρχικά αδειοδοτούμενες εκτάσεις, βάσει των οποίων εγκρίθηκαν και οι περιβαλλοντικοί όροι των εν λόγω μονάδων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση της φυσικής ισορροπίας στο οικοσύστημα της περιοχής.

Με επιστολή σας – απάντηση στο έγγραφο του Δήμου Ξηρομέρου στις 26/02/2021 με αρ.πρωτ.35743 μας ενημερώνατε ότι «η υπηρεσία σας έχει προβεί σε ενέργειες σύστασης ομάδας ελέγχου, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, για τις διαδικασίες επιβολές διοικητικών κυρώσεων που αφορούν παραβάσεις θαλάσσιων μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε εφαρμογή του άρθρου 25 του ν 4282/2014 (Φ.Ε.Κ 182/Α/29-08-2014) και ότι σε κάθε περίπτωση θα κινηθείτε αυστηρά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας με βάση τα όσα ορίζονται στη νομοθεσία..»

Έως σήμερα - και παρά την παρέλευση τεσσάρων και πλέον μηνών - δεν έχουμε ενημέρωση για τις όποιες ενέργειες σας και δεν γνωρίζουμε επίσης αν τελικά δρομολογήσατε τις ενέργειες που επιβάλει η νομοθεσία.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι προ διμήνου σε τηλεφωνική επικοινωνία με δυο μέλη της Επιτροπής μας, τους διαβεβαιώνατε ότι συστάθηκε επιτροπή ελέγχου η οποία στο τέλος Μάιου θα σας παραδώσει το πόρισμα της.

Η καθυστέρηση από την πλευρά της υπηρεσίας σας και των συναρμοδίων υπηρεσιών αφενός μας προσβάλει, αφετέρου δεν βοηθά να λύνονται προβλήματα ή να προλαβαίνουμε επικίνδυνες καταστάσεις ή να τηρείται η νομιμότητα από όλους και για όλα. Η στάση αυτή μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτες ζημίες στο περιβάλλον και την καταστροφή ευαίσθητων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 που περιλαμβάνονται στις περιοχές υπό έλεγχο, καθώς και την μη αναστρέψιμη υποβάθμιση των παράκτιων υδάτων της περιοχής και του ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής του Εσωτερικού Αρχιπελάγους του Ιονίου. Η αδράνεια ή καθυστέρηση των υπηρεσιών σας να δράσουν όπως ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ η νομοθεσία (και μάλιστα με απειλή κυρώσεων σε βάρος των υπευθύνων) λειτουργεί υπέρ τις ασυδοσίας των επιχειρηματιών και εις βάρος του κοινωνικού συνόλου, τη οικονομίας και του περιβάλλοντος .

Αναμένουμε την άμεση απάντηση στην παρούσα επιστολή μας και προς υποβοήθηση της υπηρεσίας σας επισυνάπτουμε Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε προ 2 μηνών με θέμα: «Αποτύπωση μέσω Κτηματολογίου καταλαμβανόμενων στρεμμάτων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου Ξηρομέρου».

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Αγώνα με τη στήριξη του Δήμου Ξηρόμερου θα κινηθεί με όλα τα νόμιμα μέσα προς ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στην περιοχή μας σε κάθε αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την αναζήτηση λογοδοσίας από κάθε υπεύθυνο.

Εν αναμονή των απαντήσεων σας,Μετά τιμής,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη

primeminister@primeminister.gr

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας


Υφυπουργός Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Ταγαράς


Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργοςς Αμυράς (ως αρμόδιος για θέματα προστασίας περιβάλλοντος)

secdepmin.envr@ypen.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Αραμπατζή


Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Οικονόμου


Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης


Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας


Κτηματική Υπηρεσία Αιτ/νίας


Αποκεντρωμένη


Δ/νση Περιβάλλοντος & χωρικού σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας


Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας


Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου


Δ/νση ΠΕΧΩΣ Δυτικής Ελλάδας


Δ/νση ΠΕΧΩΣ Ιονίου


Αντιπερ/ρχη Αιτωλοακαρνανίας


Αντιπ/ρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας


Γεν.Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/τισμού, Περιβάλλοντος &Υποδομών


Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής


Π.Ε. Κεφαλλονιάς - Ιθάκης


Π.Ε. Λευκάδας


ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ, Τμήμα Δ΄)


ΥΠ.Α.Α.Τ. Γενική Δ/νση Αλιείας


ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣ

Σχόλια