Αγρίνιο: Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόσληψη 26 ατόμων στα ΚΔΑΠ

 


Την πρόσληψη 26 ατόμων για τη λειτουργία του 1ου Βρεφικού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας και των ΚΔΑΠ που λειτουργούν στον Καλλικρατικό Δήμο Αγρινίου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο......

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν για τις ανάγκες και την καλή λειτουργία των δομών του 1ου Βρεφικού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας και των ΚΔΑΠ που λειτουργούν στον Καλλικρατικό Δήμο Αγρινίου την πρόσληψη 26 ατόμων σε θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα για τις ενταγμένες Δομές οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματική Ζωής».
agriniopress

Σχόλια