Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 5ο Αγώνα Δρόμου Παπαδάτου Ξηρομέρου

 


 Απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή του 5ου Αγώνα Δρόμου στην Επαρχιακή Οδό Παπαδάτου – Φυτειών την Κυριακή 08/08/2021 από τον αναπληρωτή Διευθυντή της Διευθυντής Αστυνομίας Ακαρνανίας Kωνσταντίνο Σπυρόπουλο 

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, λόγω διεξαγωγής του 5ου Αγώνα δρόμου στην Επαρχιακή Οδό Παπαδάτου – Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου, την Κυριακή 08/08/2021.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Επαρχιακής Οδού Παπαδάτου – Φυτειών, σε όλο το μήκος αυτής, με ταυτόχρονη εκτροπή της στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, μέσω της Επαρχ. Οδού Φυτειών Κουβαρά και της Επαρχ. Οδού Παπαδάτου – Αγ. Στεφάνου, κατά τις ώρες 18.15΄ – 20.45΄ της Κυριακής 08/08/2021, κατά την διεξαγωγή του 5ου αγώνα δρόμου στην Επαρχ. Οδό Παπαδάτου – Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου, με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία της Τ.Κ. Παπαδάτου.

ΑΡΘΡΟ (2)
Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων.

ΑΡΘΡΟ (3)
Έναρξη ισχύος της παρούσης την Κυριακή 08/08/2021 και ώρα 18.15΄.

Σχόλια